Skip to content
Meer over het filosofisch café met Foeke Knoppers over Hannah Arendt

Hannah Arendt is een origineel denker, die zich met uiteenlopende thema’s heeft beziggehouden. Op woensdag 11 maart staat deze filosoof centraal in het filosofisch café. Drie thema’s uit het werk van Hannah Arendt staan centraal.
1. Denken: denken behoort tot de voorwaarden ‘waaronder mensen zich van het kwaad onthouden’. Hannah Arendt werkt deze stelling uit in  het eerste deel van de trilogie ‘Het leven van de geest’, getiteld ‘Denken’.
2. Nataliteit: het concept nataliteit is een van de meest originele bijdragen van Hannah Arendt aan de filosofie: mensen zijn krachtens geboorte nieuwelingen en beginnelingen en daarom worden zij gekenmerkt door het vermogen een nieuw begin te maken, een initiatief te nemen, kortom te handelen.
3. Pluraliteit: pluraliteit is de fundamentele conditie van het menselijk bestaan: “een leven zonder spreken en zonder handelen (…) is letterlijk dood voor de wereld; het is geen menselijk leven meer, omdat het niet meer onder de mensen wordt geleefd”

Inleider op 11 maart is Foeke Knoppers (1953). Hij studeerde theologie in Leiden en was in verschillende remonstrantse gemeenten werkzaam als predikant. In de door de Remonstrantse Broederschap uitgegeven serie Goddeeltjes nam hij het deeltje over Gods Geest voor zijn rekening.

 

Back To Top
Zoeken