Skip to content
Bezinning met Stevo Akkerman

Op zondag 9 februari sprak Trouw columnist Stevo Akkerman tijdens een speciale bezinningssamenkomst. Dit zijn bijeenkomsten in ons kerkgebouw op zondagochtend. Anders dan in een gewone zondagse kerkdienst staat het onderlinge gesprek centraal. Er is een gastspreker, er is muziek en na de bijeenkomst is er ruimte voor gesprek. Naast de zondagse kerkdiensten organiseren we deze bijeenkomsten enkele keren per jaar.

Actueel

Onder grote belangstelling vertelde journalist en schrijver Stevo Akkerman afgelopen zondag in de Bezinningsbijeenkomst over zijn boekje “Het klopt wel maar het deugt niet”. Dit verscheen eind 2016, maar is ook nu nog zeer actueel. In een zeer helder betoog stelde Stevo Akkerman de vraag aan de orde of onze maatschappij langzamerhand niet een zogenaamd ‘amoreel universum’ is geworden, waarin bedrijven de randen van het toelaatbare opzoeken en vooral voor maximale winst gaan. Hij vertelde over zijn gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs, waarbij hem duidelijk werd dat medewerkers klem komen te zitten tussen hun persoonlijke moraal en de doelen van de onderneming of organisatie waar zij werken.

Val van de muur

Bij de vraag hoe dit zo gekomen is, noemt hij als kantelpunt de val van de muur in 1989. Sindsdien is de staat langzamerhand in diskrediet geraakt. Hij signaleert de erosie van het begrip gemeenschap en daarmee het wegvallen van een gemeenschappelijke moraal. De overheid regeert alsof het een managementtaak is, men doet alsof de economie een neutraal gebied is. De gewone burger blijft dan verweesd achter, zoals indertijd Pim Fortuin al aangaf.

Kan het anders? 

Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Burgers, bedrijven en politiek kunnen dat niet ieder voor zich. Volgens  Akkerman ligt in de combinatie van die drie de ‘scheppende kracht van de hoop’. Hoe je dit concreet maakt geeft stof tot nadenken. Hierover gingen we in gesprek.

Eline Fockema Andreae 

 

 

 

Back To Top
Zoeken