Skip to content

11 november

Donderdag van 14:00 tot en met 16:00

Activiteiten

Cursus drie mooie preken: Meester Eckhart, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer

In drie bijeenkomsten zullen drie preken van grote en invloedrijke theologen besproken worden, namelijk van Meester Eckhart, Rudolf Bultmann, en Dietrich Bonhoeffer. Na een korte inleiding op de theologie van de auteurs zullen wij een preek lezen en daarover inhoudelijk discussiëren. De cursus wordt begeleid door Bert Bos en Alexander Schimmelpenninck.

Prof.dr. Bert Bos is emeritus-hoogleraar filosofie van de middeleeuwen in Leiden, hij doceerde over Augustinus en Eckhart. Alexander Schimmelpenninck studeerde wijsbegeerte in Nijmegen en was werkzaam als uitgever bij Wolters Kluwer en Springer Science.

Het programma

  1. Meester Eckhart (ca. 1260-1328), de preek ‘Leeg van God’. Dit is de preek naar aanleiding van de tekst in Mattheüs 5:3: ‘Zalig zijn de armen van geest’. Ondanks zijn veroordeling door de kerk heeft Eckharts mystiek veel invloed gehad op de traditie.
  2. Rudolf Bultmann (1884-1976), de preek ‘Bidden’. Deze preek is naar aanleiding van Romeinen 8:20: ’Want wij weten niet wat wij moeten bidden’. Bultmann legt in zijn uitleg van de Bijbel het accent op de existentie van de gelovige en de eindtijd, en niet op leerstelligheid.
  3. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), de preek ‘Gods verborgen gebod ’naar aanleiding van 2 Korinthiërs 20:12; Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht’. Voorspelde Bonhoeffer de secularisatie? Zag hij voor de toekomst alleen ruimte voor kleine gemeenschappen die hun geloof cultiveerden?

Materiaal: Van God gesproken. De mooiste preken sinds de bergrede, bijeengebracht door Jaap H. van der Laan. Vertaald door Hans Vlaanderen e.a. Amsterdam: Vesuvius, 2007. Dit boek is niet meer nieuw leverbaar. Via de site Boekwinkeltjes zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. Voor wie geen boek kan bemachtigen zullen kopieën beschikbaar worden gesteld.

Plaats: kerkgebouw Vrijzinnigen (NPB), Lange kerkdam 46, Wassenaar.

Data, kosten en opgave

donderdag 11 november, donderdag 17 februari en donderdag 17 maart 2022, 14-16 uur

Kosten: € 5 per bijeenkomst, ter plekke te voldoen.   Maximaal aantal deelnemers: 20.

Opgave: Alexander Schimmelpenninck, email svdo48@outlook.com.

 

Back To Top
Zoeken