Skip to content

1 augustus

Zondag van 10:30 tot en met 11:30

Kerkdiensten

Kerkdienst met Rob Nepveu

Dr. Rob Nepveu studeerde theologie in Leiden en promoveerde daar ook in 1977. Hij is godsdienstfenemenoloog, wat wil zeggen dat hij zich bezig houdt met de vraag wat godsdienst precies is. Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.

De vrijzinnig-christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie. Rob Nepveu werkte ondermeer als voorganger in vrijzinnige gemeentes in Naarden-Bussum en Zeist.

Online

Online meeluisteren? Klikt u dan op deze link naar de kerkomroep.

Dienst bijwonen

Wilt u erbij zijn? Meld u dan voor deze dienst via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl

Zoomcafé

Na de online kerkdienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken via Zoom. Meedoen is eenvoudig. U kunt zich tot uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de dienst aanmelden via bertpeletier@me.com. U ontvangt dan op zondagochtend een link waarmee u om 11.40 uur – na afloop van de dienst – het café online kunt betreden.

Back To Top
Zoeken