Skip to content
Hoe houden we hoop?

Vanmorgen werden we wakker met een oorlog in Oekraïne. Wat we vreesden, is werkelijkheid geworden. Donkere wolken van inslagen en onzekerheid pakken zich samen.  We leven mee met de mensen in Oekraïne. En vragen ons ook af hoe dicht de oorlog bij ons zal komen.

Zegen ons allen

Met het licht van uw ogen 

Waar wij elkaar durven aanzien  

Liefhebben, en kunnen vergeven 

Uit: morgengebed van Sytze de Vries

In het morgengebed dicht Sytze de Vries dat we ook, en misschien wel juist, in deze realiteit van donkere wolken geroepen worden door God’s licht. Het gebed is een vrijmoedige oproep om hoop te houden. Hoe we dat kunnen doen – die hoop levend houden –  willen we de komende tijd concreet vorm geven in ons midden.

Bijeenkomst

Op 3 maart is er een speciale middag in ons kerkgebouw over hoop, geleid door Jan Jorrit Hasselaar in het kader van zijn stage. Eerder dit jaar promoveerde Jan Jorrit Hasselaar op het thema hoop.  Tijdens deze bijeenkomst gaat het met name over de gedachten van Jonathan Sacks over hoop.  In april volgt er nog een speciale cursus over hoop.

Cursus over hoop

In april  gaan we met Jan Jorrit Hasselaar verder in het spoor van Jonathan Sacks met een cursus over ‘Hoop houden aan de hand van kleine portretten’:

  • 20 april tussen 14:00 en 16:00: Sessie 1 ‘Een politiek van hoop’ met rabbijn Jonathan Sacks
  • 18 mei tussen 14:00 en 16:00: Sessie 2 ‘Gevangenge van de hoop’ met aartsbisschop Desmond Tutu
  • 15 juni tussen 14:00 en 16:00: Sessie 3 ‘De God van hoop spreekt ook Zulu’ met aartsbisschop Thabo Makgoba, opvolger Desmond Tutu

Jan Jorrit Hasselaar: “Hoop is niet de afwezigheid van angst, maar gaat er veel meer om temidden van angst het goede proberen te doen. Zo’n hoopvolle houding  is echter niet vanzelfsprekend en vraagt om actieve oefening. Laten we samen de hoop proberen hoog te houden temidden van alle zorgen en onzekerheid die we opeens in onszelf en om ons heen ervaren.

Aanmelden

Voor deze sessie van 3 maart van 14:30 tot 16:30 en voor de cursus over hoop kunt u zich zondag aanstaande na afloop van de kerkdenst inschrijven bij Jan Jorrit Hasselaar. Aanmelden kan ook per email via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl. Geef bij de e-mail aan of u alleen naar de bijeenkomst komt op 3 maart of naar zowel de cursus als de bijeenkomst komt.

Back To Top
Zoeken