Skip to content
Kerkdienst met dr. Jan Jorrit Hasselaar over conflict en vrede

Dr. Jan Jorrit Hasselaar is predikant-stagiair in onze kerk in Wassenaar. Hij studeerde economie en theologie. Hij is werkzaam aan de VU waar hij leidinggeeft aan een centrum over religie en duurzame ontwikkeling. Hij promoveerde in de theologie op gesprek tussen economie en theologie met als centrale thema ‘klimaatverandering, radicale onzekerheid en hoop’.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Online is de kerkdienst ook te volgen via de kerkomroep. Na afloop plaatsen we een terugblik op deze site. Hieronder treft u de orde van dienst aan.

ORDE VAN DIENST 

Lied 280 – De vreugde voert ons naar dit huis

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

Welkom en groet

Lied 280

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Gebed

‘Vrijheid’ door Maryna Krut

Rondom de lezingen

Eerste lezing: Genesis 28: 1 – 5 

Lied 283 – In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

Tweede lezing: Filippenzen 3: 17 – 4:4 

Lied 283

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

Preek afgewisseld met lied 1010 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede
de wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden
de sterkste wint het pleit
Het onrecht heerst op aarde
de leugen triomfeert
ontluistert elke waarde
o red ons sterke Heer

Geef vrede, Heer, geef vrede
de aarde wacht zo lang
er wordt zo veel geleden
de mensen zijn zo bang
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen

Geef vrede, Heer, geef vrede
bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede
die onze boosheid tart
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt
Maak ons een levend teken
uw vrede wint de strijd

Muziek

Gebed afgewisseld met ‘O Lord, hear my prayer’

O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
when I call answer me.
O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
come and listen to me.

Mededelingen

Slotlied 801 – Door de nacht van strijd en zorgen

Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.

Door de nacht leidt ons ten leven,
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt,
op de kruistocht door het duister,
naar de lichte eeuwigheid.

Zegen en wegzending

Back To Top
Zoeken