Skip to content
Terugblik dienst 25 oktober met ds. Carolien Gutteling-Sieverink

Op zondag 25 oktober ging ds. Carolien Gutteling-Sieverink voor. Luister hier de hele dienst terug. De dienst begint op 4 minuten en 14 seconden.

Lezingen

De lezingen voor de dienst waren Exodus 15:22-16:3 en Johannes 5: 1-13. Het volk Israël is na de vlucht uit Egypte in de woestijn aangekomen. Maar daarmee begint het verhaal pas. Omdat er niet langer bevelen klinken van een slavendrijver moet het volk leren om op eigen benen te staan en zelf keuzes te maken. Dit is een verhaal van volwassenwording en er komen twee lessen naar voren die we ook op ons eigen leven kunnen toepassen. De eerste les is dat we zelf kunnen kiezen wat we willen en waar we onze aandacht op richten. De tweede les is dat we zelf de stap moeten nemen om de keuze uit die eerste les gestalte te geven.

 

In het verhaal over Jezus en de man aan de vijvers van Betzata komen veel verschillende standpunten aan bod. Elk karakter in het verhaal vindt iets anders belangrijk in het leven. Jezus geneest de man tijdens de sabbat en laat zo de kern van zijn leer zien: heb God lief met heel je hart, ziel en verstand en heb je naaste lief zoals jezelf. Als we in ons eigen leven de twee lessen proberen toe te passen maar niet precies weten waarop we onze aandacht zouden moeten richten dan kunnen we altijd naar deze kern van de boodschap van Jezus kijken.

 

Liederen uit deze dienst

Liedboek 321; Niet als een storm, als een vloed op de melodie van Mensen van God, Huub Oosterhuis

Ubi Caritas – Liedboek 568b

Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Meer diensten beluisteren?

Wilt u andere diensten terugluisteren? Klik hier voor de terugblikken van afgelopen bijeenkomsten!

Back To Top
Zoeken