Skip to content
Vooruitblik kerkdienst vierde advent: Zondag Rorate

Zondag is het vierde advent. Deze zondag wordt daarom ook wel ‘Zondag Rorate’ genoemd. Van oorsprong zijn Rorate Caeli (dauwt hemelen) de eerste woorden van het gregoriaanse gezang voor de mis op  de zondag van vierde advent. Zondag Rorate is de adventszondag waarop het begin van kerst al te voelen is. Je zou het kunnen zien als de dageraad van kerst. De tekst ‘dauwt hemelen’ is afkomstig uit Jesaja 45:8. Het drukt het verlangen naar de komst van de Messias uit.

Luister mee via de kerkomroep. Vanaf half elf kun je de dienst live meemaken.

Online

Het is ook de eerste dienst in deze lock down die weer volledig online is. Wat staat er op het programma? We sluiten aan bij de gedachte achter Zondag Rorate dat het op deze vierde advent al een heel klein beetje kerst is. Naast het adventslied uit het Liedboek ‘Tussen licht en donker’, klinkt er feestelijke kerstmuziek zoals ‘Sing a Christmas Carol’ uitgevoerd door een enorm koor: Het Tabernacle Choir uit Salt Lake City (VS). De lezingen tijdens de dienst zijn Jesaja 45:5-8 en Lucas 3:1-5. Het orgel wordt bespeeld door Jaap Schothorst. Hij speelt Vesper Voluntary in F van Edward Elgar (1857 – 1934), en Adagio in a uit Toccata en Fuga in C van Johannes Sebastiaan Bach (1685 – 1750). Karin Vogelaar spreekt de tekst van het adventslied uit het liedboek uit. Tom Mikkers gaat voor.

Als tussen licht en donker

Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

 

 

Back To Top
Zoeken