Skip to content
Wij zijn vrij!

Elke dag plaatsen we deze week een gedicht over de Tweede Wereldoorlog geselecteerd door Jan Jacob Leeflang. Op 10 mei is hij te gast in ‘Liefs en Wassenaar’. Dan vertelt hij over de oorlog in gedichten.  Vandaag een gedicht van Martinus Nijhoff.

 

Op 5 mei geven de Duitse bevelhebbers hun strijdkrachten bevel om de strijd wereldwijd te staken. In Nederland tekent de Duitse commandant in Hotel de Wereld in Wageningen ’s middags om vier uur de capitulatiepapieren. Nederland is vrij!

 

M. Nijhoff.’                 WIJ ZIJN VRIJ”.

 

Wij zijn vrij, roept de Nederlandsche vlag

die wapperend zich boven ons ontplooit,

wij zijn vrij, roept zij, en zij riep dit nooit

met dieper kleuren dan op deze dag.

 

Want zie, het trotsche rood heeft zich getooid

met bloed, dat in den dood de vrijheid zag,

’t wit blinkt van ijver zonder winstbejag,

het blauw werd door beproefde trouw voltooid.

 

Waai uit, herwonnen driekleur, waai vrij uit,

tesaam met den oranjewimpelzwier

van Haar, de Landsvrouwe, die gehandhaafd heeft.

 

Een nieuwe reis vangt aan, en gij beduidt

hetgeen in ons, o heilige banier,

trotseerend, zuiver en gestaald herleeft.

 

Back To Top
Zoeken