Skip to content

20 augustus

Zaterdag vanaf 14:00

Activiteiten

Een anders denken over God

Door Carel ter Linden

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet zozeer historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen met deze aarde en alle leven zouden moeten omgaan.

Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die in die verhalen  af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar ook gelovigen kunnen met de gedachte aan een ‘God’ als een bovennatuurlijke werkelijkheid, die deze wereld geschapen zou hebben en daarin af en toe op wonderbaarlijke wijze ingrijpt, dikwijls niets meer beginnen. Maar blijft er ons dan nog zoiets over als een geloof dat richting kan geven aan ons leven?

Locatie: Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Toegang gratis

Deze activiteit is onderdeel van de Vrijzinnige Zomerontmoetingen, een programma dat we hebben samengesteld met Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, de Remonstrantse kerk, de Houtrustkerk, de Doopsgezinde kerk en het Apostolisch Genootschap.

Back To Top
Zoeken