Skip to content
Zondag 13 februari: een licht op Paulus en ‘het ik’

Deze dienst terugluisteren? Klik dan hier.

In godsdienstige tradities staat een te grote gehechtheid aan het ik geestelijke ontwikkeling en verlossing in de weg. Toch is in onze tijd ‘ik vind’ en ‘ik voel’ populairder dan ooit. Het ik is een vindplaats van van alles en nog wat geworden: van gevoel en van gekwetstheid. Het ik is een vindplaats van talent en van meningen…en het ik is vindplaats van geloof. Denk dan bijvoorbeeld aan de succesvolle boeken van Fokke Obbema over de zin van het leven. Fokke Obbema laat mensen aan het woord over hun eigen biografie in relatie tot de zin van hun leven.

Hoe verhouden eigenwaarde en openheid voor wat ons te doen staat zich tot elkaar? En wát staat ons precies te doen? In deze dienst grijpen we terug op teksten van Paulus om hier een antwoord op te vinden.  Tom Mikkers gaat voor. De live muziek wordt verzorgd door Jaap Schothorst.

Orde van dienst

 

Welkom en introductie

Muziek: Wees hier aanwezig

 

Gebed

Muziek: Een mens te zijn op aarde  (lied 807: 1-3)

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Lezing: 1 Kor 15: 35-43

Muziek

Lezing: 1 Kor 15:50-58

Muziek: Find our way

 

Preek

Muziek

Voorbeden

Onze Vader

Afsluitende woorden en zegen

Muziek: Wat altijd is geweest (lied 689)

 

 

Back To Top
Zoeken